Motoria -  LANG_Nederlands Motoria -  LANG_Français
ALGEMENE VOORWAARDEN Vereniging VACO – zakelijke markt
Artikel 1 - Definities/algemeen Artikel 2 - Offerte, overeenkomst Artikel 3 - Levering en levertijd Artikel 4 - Overmacht Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht Artikel 6 - Betaling Artikel 7 - Conformiteit Artikel 8 - Aansprakelijkheid Artikel 9 - Opschorting en ontbinding Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen